Tìm hiểu về gỗ

Cây mớp

Cây Mớp – Tìm hiểu về loài cây này

Gỗ Mớp là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Mớp là gỗ gì? Mớp hay còn có tên gọi khác: Sữa lá bàng; Mò cua nước Tên khoa học:…
Cây ba soi

Gỗ Ba Soi – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Ba soi là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Ba soi là gỗ gì? Ba soi có tên khoa học là Macaranga denticulata Muell-Arg; thuộc họ Thầu dầu…
Cây vàng anh

Gỗ Vàng Anh – Tìm hiểu về đặc điểm của gỗ

Gỗ Vàng Anh là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé!   Gỗ Vàng Anh là gỗ gì? Vàng anh hay còn có tên gọi khác: Hoàng anh; Vàng anh lá…
Cây chân chim

Gỗ Chân Chim – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Chân Chim là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm của gỗ như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Chân chim là gỗ gì? Chân Chim có tên khoa học là Vitex parviflora Juss;  cây thuộc họ Tếch (Họ…
Cây phổi bò

Gỗ Phổi bò – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Phổi bò là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Phổi bò là gỗ gì? Phổi bò hay còn có tên gọi khác: Mật sạ lá lông chim; Mật…
Cây thàn mát

Gỗ Thàn mát – Tìm hiểu về đặc điểm của gỗ

Gỗ Thàn mát là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Thàn mát là gỗ gì? Thàn mát hay còn có tên gọi khác: Cây duốc cá; Hột mát; Mát…
Cây me

Gỗ Me – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Me là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Me là gỗ gì? Me hay còn có tên gọi khác là: Me tây; Me chua; Còng; Muồng ngũ Tên…
Lá chân chim

Gỗ Chân Chim – Tìm hiểu các công dụng về gỗ

Gỗ Chân Chim là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Chân chim là gỗ gì? Chân Chim có tên khoa học là Vitex parviflora Juss;  cây thuộc họ Tếch…