Tìm hiểu về gỗ

Hải mộc

Gỗ Hải Mộc – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Hải mộc là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Hải mộc là gì? Hải mộc hay còn được gọi là: Sang hải mộc, Sâng, Sang nước Tên khoa…
Gỗ giâu da xoan

Gỗ Giâu Da xoan – Đặc điểm của loại gỗ này

Gỗ Giâu da xoan là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Giâu da xoan là gì? Giâu da xoan hay còn có tên gọi khác là: Dâu da xoan;…
Cây duối

Gỗ Duối – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Duối là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Duối là gì? Duối hay còn được gọi là: Ruối; Duối nhám Tên khoa học: Streblus esper Lour. là một…
Hoa gạo

Gỗ Gạo – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Gạo là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Gạo là gì? Gạo hay còn có tên gọi khác là :Gạo đỏ, Mộc miên, Hồng miên, Bông gòn Tên…
Gỗ đước

Gỗ Đước – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Đước là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé!   Gỗ Đước là gì? Tên khoa học: Rhizophora apiculatta Blume; là loài thực vật thuộc họ Đước. Cây Đước chắc…
Qủa đa xanh

Gỗ Đa quả xanh – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Đa quả xanh là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Đa quả xanh là gì? Đa quả xanh hay còn được gọi là: Bộp, Đa xanh Tên khoa…
Cây cườm rụng nhọn

Gỗ Cườm rụng nhọn – Đặc điểm của gỗ

Gỗ Cườm rụng nhọn là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm gỗ như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Cườm rụng nhọn là gì? Cườm rụng nhọn hay còn được gọi là: Cùm rụm nhọn Tên khoa học: Ehretia…
Lá cây dung

Gỗ Dung giấy – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Dung giấy là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Dung giấy là gì? Dung giấy hay còn được gọi là: Dung lá trà; Dung đắng; Dung sạn; Dung…