Tìm hiểu về gỗ

Cây Xương cá - Đăc điểm và công dụng của cây

Cây Xương cá – Đăc điểm và công dụng của cây

Cây Xương cá là cây gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm của cây như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Cây Xương cá là cây gì? Xương cá hay còn được gọi: Căng hai hột; Găng vàng hai hạt Tên khoa…
Cây xoan nhừ

Gỗ Xoan nhừ – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Xoan nhừ là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Xoan nhừ là gỗ gì? Xoan nhừ hay còn được gọi là: Lát xoan; Xoan trà; Xuyên cóc; Sơn…
Gỗ Vông nem - Tìm hiểu đặc điểm về gỗ

Gỗ Vông nem – Tìm hiểu đặc điểm về gỗ

Gỗ Vông nem là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Vông nem là gỗ gì? Vông nem hay còn có tên gọi khác: Vông; Lá vông; Thích đồng; Hải…
Cây vẩy ốc

Gỗ Vẩy Ốc – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Vẩy Ốc là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Vẩy Ốc là gỗ gì? Vẩy Ốc hay còn có tên gọi khác: Vảy ốc; Sóng lá; Trắc nhiều…
Gỗ ươi

Gỗ Ươi – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Ươi là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Ươi là gỗ gì? Ươi hay còn có tên gọi khác là: Uôi; Sang; Lười ươi; Ươi bay; Thạch; Lù…
Cây trẩu trơn

Gỗ Trẩu Trơn – Đặc điểm của gỗ như thế nào

Gỗ Trẩu trơn là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Trẩu trơn là gỗ gì? Trẩu Trơn hay còn được gọi là: Lai Tên khoa học: Vernicia fordii (Hemsl.) Airy…
Cây trẩu

Gỗ Trẩu – Đặc điểm về gỗ Trẩu

Gỗ Trẩu là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Trẩu là gỗ gì? Trẩu hay còn được gọi là: Trẩu lá xẻ; Trẩu nhăn; Trẩu cao; Trẩu ba hạt;…
Cây sung

Gỗ Sung – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Sung là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Sung là gỗ gì? Sung hay còn biết đến với nhiều tên gọi khác như: Ưu đàm thụ; Tụ quả…