Gỗ công nghiệp và trở ngại tâm lý của người tiêu dùng Việt

Gỗ công nghiệp không tốt, không bền và không nên sử dụng là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Không biết từ bao giờ mà cái tư tưởng đó in sâu vào trong đầu đại đa số người dân Việt Nam. Và tôi có thể khẳng định là điều đó là sai lầm bởi…