Tìm hiểu về gỗ

Gỗ Chò nhai

Gỗ Chò nhai – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Chò nhai là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Chò nhai là gì? Chò nhai hay còn được gọi là: Cà dặm, Sến me (Râm), Ram, Xoi Tên…
Cây chò nâu

Gỗ Chò nâu – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Chò nâu là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Chò nâu là gì? Cây có tên khoa học: Dipterocarpus tonkinensis A.Chev. danh pháp khoa học là: Dipterocarpus retusus.…
Gỗ cầy

Gỗ Cầy – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Cầy là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Cầy là gì? Cây Cầy hay còn gọi là cây Kơ nia. Loài cây này mang nhiều ý nghĩa tâm…
gỗ cám

Gỗ Cám – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Cám là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Cám là gì? Tên khoa học: Parínari annamensis (Hance) J. E. Vidal Cây thuộc họ: Cám Chrysobalanaceae; bộ: Hoa hồng…
Cây bộp lông

Gỗ Bộp lông – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Bộp lông là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Bộp lông là gì? Bộp lông hay còn được gọi: Kháo vàng bông Tên khoa học: Actinodaphne pilosa (Lour.)…
gỗ bồ kết

Gỗ Bồ kết – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Bồ Kết là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Bồ Kết là gỗ gì? Bồ Kết có tên khoa học là: australis Hemsl. Cây thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae)…
gỗ Bộp không cuống

Gỗ Bộp không cuống – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Bộp không cuống là gỗ gì?  Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Bộp không cuống là gì? Bộp không cuống hay còn được gọi là: Bộp lá to Tên khoa học: Actinodaphne sesquipedalis Hook, f., Thomson & Meisn. Đặc…
Bông bạc

Gỗ Bông bạc – Đặc điểm và công dụng của gỗ

Gỗ Bông bạc là gỗ gì? Để biết loại gỗ này có tốt hay không? Đặc điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Thư Viện Gỗ đi tìm câu trả lời này nhé! Gỗ Bông bạc là gì? Bông bạc hay còn có tên gọi khác là: Trấu Tên khoa học: Vernonia arborea…